Obec Bozkov

Obec Bozkov leží na výběžku Krkonošského podhůří, nad údolími říček Kamenice a Vošmendy. Její počátky sahají hluboko do 14.století.

První písemná zpráva o obci Bozkov pochází z roku 1356.
Koncem 14. století patřil Bozkov k navarovskému panství Valdštejnů, jehož dalšími významnými držiteli byli Smiřičtí ze Smiřic a od roku 1622 i sám Albrecht z Valdštejna. Jako úhradu za vojenské pohledávky získal Bozkov v roce 1635 hrabě Mikuláš Des Fours Walderode. V držení tohoto rodu zůstal Bozkov do roku 1748. tehdy bylo semilské panství i s Bozkovem prodáno hraběcí rodině Caretto - Millesimo. V roce 1824 získali Bozkov sychrovští Rohanové. Roku 1923 byl Bozkov povýšen na městys.

První písemná zmínka o bozkovské škole se váže k roku 1749. Nynější školní budova byla dostavěna v květnu roku 1876. Po mnoha úpravách slouží dodnes svému účelu.

K historii Bozkova patří i Sejkorská kaplička, která se stala poutním místem. V jejím sousedství se nachází tzv. Masarykova vyhlídka, odkud je krásný pohled na Kozákov, Bozkov i na část Krkonoš. Právě z této vyhlídky se rozhlížel první český prezident T.G.Masaryk při své návštěvě Semil.

Málokdo ví, že páter Chvála v Raisově románu Zapadlí vlastenci, je vlastně bozkovský rodák Josef Alois Kouble. Vypovídá o tom pamětní deska na domě č.100 (dříve u pana Václava Lampy), kde se tento kněz dne 3. srpna 1825 narodil.

Nepřehlédnutelnou dominantou obce je bozkovský kostel. Z historie je známo, že v Bozkově farní kostel stával již v polovině 14. století. Ten však zanikl za husitských válek. K jeho obnově došlo až v 16. století, o čemž svědčí zvon s reliéfem Madony z roku 1555, který se dochoval dodnes. O stavbě kostela existuje řada legend, dvě pověsti jsou dochované rovněž o gotické mariánské soše. Podle první ji nalezl havíř v železném dole v Podbozkově; návod mu poskytla jeho nemocná manželka, jíž se zjevil ve snu anděl. Druhá se týká doby husitské, během níž zachránil bozkovský farář zázračnou sošku zakopáním do země; farníkům toto místo označil v červenci napadlý sníh.
Základní kámen nynějšího kostela byl položen 23. září 1690 hraběnkou Marií Polyxenou Desfoursovou.

Jedním z nejvyhledávanějších míst jsou Bozkovské dolomitové jeskyně. Leží na severním svahu obce Bozkov v kopcovité krajině typické pro Podkrkonoší.
Vchod do jeskyní odkryli dělníci při těžbě dolomitu ve 40. letech minulého století. Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jediným takovým místem v Severních Čechách, které je přístupné turistům.

Text: I. Jalovecká


Bozkov Kostel

Bozkov kostel

Bozkov - roubená stavba
© ceskyraj.info 2005-2024